Vestjyllands Vognmandsforening

Din lokale vognmandsforening

Beretning 2012

Vestjyllands Vognmandsforening, generalforsamling d.3. marts 2012.
Formandsberetning v. Poul Jørgensen.

2011, har ligesom de sidste par år været hårde for vores branche. I starten har en del af transportbranchen mærkede en øget omsætning. Men hen over sommeren har et flertal af Vognmænd mærket stagnerende beskæftigelse, faldende omsætning, og dermed dårligere indtjening. En tendens der forventes at fortsætte i 2012. Det skyldes især gældskrisen i Sydeuropa, og på det seneste de stigende oliepriser. Antallet af dansk indregistrerede lastbiler, er på 3 år faldet med 5000 biler.

Vestjyllands Vognmandsforening har mistet 8 medlemmer i 2011. En del er gået konkurs, og resten er solgt eller stoppet. Vi har dog fået 4 nye medlemmer i 2011(+ 2 i starten af 2012). Hvilken bl.a. skyldes en bred sammensat og aktiv bestyrelse, der benytter enhver lejlighed til at skaffe nye medlemmer. Antallet af biler ved vores medlemmer, er dog igen faldet.
Det kniber fortsat med indtjening i Branchen. Således er det kun 15 % af vognmændene i DK der ikke har haft røde tal indenfor de sidste 3 år. Mit håb er at vi snart er tilpasset med antal biler, så vi igen kan få lov at tjene penge.

Det er dog lykkes for bestyrelsen for andet år i træk at lave et pænt overskud i Vestjyllandsforening, på trods af faldende indtægter. Det er vi meget tilfredse med.
Pr. 1.1.2012 er kredsene blevet nedlagt. Det vil sige at vi ikke mere er i kreds med Holstebro Vognmandsforening, men at der nu er 14 mindre og større lokalforeninger under Regionskontoret i Viborg.

Det er jo også besluttet, at lægge regionskontorerne ind under DTL København. For medlemmmerne i vores område skulle det ikke kunne mærkes. Det er de samme ansatte i Viborg, og der skal stadigt sidde en bestyrelse i Viborg, hvor vi får en plads. En enig bestyrelse har besluttet at det bliver min tur.

En af grundene til at man ændrer strukturen er at det har været svært at få regionskontoret til at fungere på Sjælland, og også at få økonomien til at hænge sammen i region syd og på Øerne. Derfor er det besluttet at efterligne vores kontigent og service i Viborg. D.v.s. At det ikke bliver dyrere for vores område. Til gengæld får vi iår udloddet vores del af formuen fra kontoret i Viborg. Det bliver et pænt beløb på over 300.000,-

Det betyder, at vi i år har valgt, at lade generalforsamling og fest være gratis. Dog skal man jo selv betale overnatning.

Jeg vil i år bruge lidt tid på at fortælle forskellen på Padborg, (ITD,FDEog ATL) og DTL.

Fra Padborg får man som Vognmand konstant gode tilbud, hvis man vil melde sig ind i ITD. De er meget professionelle og dygtige i Padborg. Der er bare et men, som man nemt overser. Politisk er vi meget uenige. Får ITD indflydelse, mener jeg at de fleste af os her i dag er færdige som vognmænd.

ITD ville jo gerne have fjernet de obligatoriske uddannelseskrav for nye vognmænd i starten af 2011. Derudover gik ITD også ind for at egenkapitalkravet skulle være mindre. Det fik DTL overbevist Trafikministeren om at det ville være en dårlig ide.

ITD kæmper også en brav kamp for at cabotage reglerne skal fjernes. Ydermere vil de gerne have overenskomsterne fjernet. Så påstår de, at det vil give flere danske arbejdspladser.
Fakta er at det jo kun vil være en fordel for store firmaer med udenlandske selskaber, at få fri cabotage. EU s transportkommisær Siim Kallas har ved flere lejligheder udtrykt ønsker om at afskaffe cabotage reglerne fra 2014.


DTL er gået sammen med den Norske og Svenske Vognmandsforenig, om at kæmpe for bevarelse af cabotage reglerne.
3 F og DTL er gået sammen for at påvirke den nye regering til at tjekke at cabotage reglerne bliver overholdt. Det har bl.a betydet at bøderne for overtrædelse af cabotage reglerne er mere end fordoblet, og der er afsat yderlige 10 millioner pr år til at tjekke de udenlandske lastbiler. Det er faldet vores kollega i Padborg Mogens Therkildsen for brystet. Han har jo over 90 % af bilerne på udenlandske plader. Men hvis Mogens og de andre på hvide plader overholder reglerne behøver de jo ikke ryste i bukserne.

Derfor vil jeg gerne opfordre jer der er medlem af ATL arbejdsgiverforening om at melde jer Ind i DTL arbejdsgiverforening. I vil hos DTLA få den samme service, til de samme penge, og dermed støtter i ikke en forening, der gerne vil, at al transport skal køres af udenlandske chauffører.

DTL har i flere år kæmpet for højere totalvægt. Det lykkes jo i første omgang med forvogn- kærre, og forvogn- hænger. Og pludselig i sommerferien, skulle det så i høring med sættevogne også. Hvilket jo nu også er 54 tons total. DTL har også kæmpet for at vi kan få lov at få 5 akslet køretøjer på 46tons, 6 akslet på 50 tons og 7 akslet på 56 tons. Det er dog ikke lykkes endnu.
På det seneste har politiet lagt en del 7 akslet køretøjer død med under 7 % overlæs. Det har fået vores nye ansatte Frank Davidsen (Tidligere chef for tungvognsektionen ved Politiet) til at spørge politiet om der er nye regler, eller ny praksis på området. D.D. har vi ikke fået svar.

Der kom jo også i 2011 ny digital fartskriver. Det er et skridt i den rigtige retning. Og har været længe undervejs. Bl. a. Kim Tatt har for flere år siden påvist ved kørsel med analog og digital fartskriver, at man dagligt mistede meget køretid. Det er muligt for 6-7000,- at udskifte til den nye digitale fartskrive. Vi har i vores firma udskiftet i alle biler, og mener at det er tjent hjem på 1 år.
DTL har også påvirket Skatteministeren til at man nu først skal betale vejbenyttelse den dag perioden starter. For hele branchen betyder det sparet 1,2 mill. I renter.
DTL har i løbet af 2011 sammen med Volvo, OK, Bridstestone, Danske fragtmænd og Børneulykkesfonden kørt en stor kampagne med trafiksikkerhed i øjenhøjde. Der blev besøgt skoler over det meste af landet.

Lokalt har bestyrelsen igen deltaget i lignende kampagner på forskellige skoler. Vi valgte også i 2011 med stor mediebevågenhed at dele 900 refleksveste ud til cyklister i Herning en morgen.
Flere i Bestyrelsen fik lokket konerne med ud i morgentrafikken. Mange har efterfølgende sagt at det var flot gjort af branchen, og jeg er sikker på at vi prøver noget lignende igen.
Vores sidste Kredsmøde blev afholdt i Videbæk, fredag d. 4. november. Det blev et underholdende foredrag af Freddy Mejer. Temaet var ”surstråler”. Der kom over 100 personer til aftenen. Vi har efterfølgende fået meget positiv respons på aftenen.

Vi forventer at lave en 3 dages tur til Hannovermesse i slutningen af september, men i hører snart nærmere.

Ellers vil jeg gerne igen i år slå til lyd for at vi bliver endnu bedre til at samarbejde. Vores chance for at overleve, og tjene penge, afhænger meget af, om vi dur til at hjælpe hinanden, når der er tryk på. Jeg syntes også, at jer der har stået 3 svære år igennem, har god grund til at være stolt, og tilfreds med jeres evne til at tilpasse sig i meget svære tider.

Til slut, vil jeg gerne takke jer for at I bruger en lørdag, på at møde kollegaer og bestyrelsen.

Jeg håber at I vil medvirke til at vi kan få en god debat i dag.

Også en stor tak til regionskontoret i Viborg. Der skal også lyde en stor tak til betyrelseskolegaer for en god insats i 2011. Sidst, men ikke mindst en stor tak til vores trofaste sponsorer.

Sluttelig, vil det være mit håb, at når vi mødes om et år kan sige at nu går det fremad igen.

Copyright © 2009 --- Vestjyllands Vognmandsforening