Vestjyllands Vognmandsforening

Din lokale vognmandsforening

Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indvarsles senest 14 dage forinden gennem en skriftlig indkaldelse, der tilstilles hvert enkelt medlem.

Hvert andet år afholdes der i forbindelse med generalforsamlingen en fest med ledsager.

På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

  1. Valg af dirigent, jf. dog § 15, a.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Aflæggelse af beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbne periode
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor og suppleant
  7. Fastsættelse af indskud og kontingent
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Copyright © 2009 --- Vestjyllands Vognmandsforening