Vestjyllands Vognmandsforening

Din lokale vognmandsforening

Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen blandt andet gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.

Medlemmer af Vestjyllands Vognmandsforening arbejder for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold.

Foreningen er optaget under Dansk Transport og Logistik, som er medlem af Dansk Erhverv.

Det kollegiale sammenhold hviler bl.a. på det lokale netværkssamarbejde samt iagttagelsen af de "Etiske Normer for Dansk Transport og Logistik".

Copyright © 2009 --- Vestjyllands Vognmandsforening