Vestjyllands Vognmandsforening

Din lokale vognmandsforening

Arangementer

 

Vestjyllands Vognmandsforening arrangerer arrangementer af såvel faglig som social karakter.

Hvert andet år er der i forbindelse med foreningens generalforsamling en større vognmandsfest.

 

Kommende arrangementer:

 

 

 

 

 

 

Afholdte arrangementer:

 


 

 

I slutningen af uge 38/2016 arrangeres der en herretur til Hannover messen i Tyskland. Sæt allerede nu X i kalenderen. Vi vender tilbage med mere info senere.

 


 

Vestjyllands Vognmandsforening afholder generalforsamling lørdag den 12. marts 2016 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing.

Programmet for dagen er følgende:

 

Kl 9.15
Stående kaffe

 

Kl. 10.00
Generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning.
4. Fremlæggelse af regnskabet (revideret og underskrevet regnskab eftersendes med post).
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Jørgen Kristensen - modtager genvalg
Morten Bækgaard - modtager genvalg
Brian Overby - modtager genvalg
Desuden skal vælges 2 suppleanter.
6. Valg af revisor og suppleant.
7. Fastsættelse af kontingent og indskud.
8. Behandling af indkomne forslag (skal være foreningen i hænde senest 10 dag før).
9. Eventuelt.

 

Kl. 11.30
Indlæg ved Pension Danmark

 

Kl. 12.30
Frokost og kaffe

 

Kl. 13.30
Auktion

 

Tilmelding senest onsdag den 3. februar 2016 eller snarest muligt.

 

Vel mødt bestyrelsen
Pfv. Poul Jørgensen

 


 

Når vognmændene afholder generalforsamling, er der arrangeret en hyggelig ledsagertur, med start på Hotel Fjordgården.

Kl. 9:15
Stående kaffe

 

Kl. 9:50

Byrundtur i Ringkøbing + overraskelse
(husk fornuftigt fodtøj, da I skal påregne at gå ca. 1 km – eller I kan tage bilen til byen)

 

Kl. 13:00
Lækker frokost på den nye restaurant ”Smag” på Bryghuset.

 

Kl. 15:30

Tilbage til Fjordgården.

 

Tilmelding senest 3 februar, eller snarest muligt.

 

Vel mødt bestyrelsen
Pfv. Poul Jørgensen

 


 

Vestjyllands Vognmandsforening indbyder medlemmer med ledsager til fest på:


Hotel Fjordgården, Rinkøbing lørdag den 12. marts 2016

 

Kl. 18.00 serveres en lækker 3-retters menu.

Kl. 01.00 serveres natmad
Der er fri bar fra kl. 18.00 til kl. 01.00 med øl, vand og husets vine.
Musik leveres af "Soul Meeting"

 

Der er mulighed for overnatning på Hotel Fjordgården til en favorabel pris.
Der er begrænset antal værelser, hvorfor booking vil være efter "først til mølle" princippet.
(Betaling for hotel opkræves på næste faktura fra foreningen).

 

Tilmelding senest onsdag den 3. februar 2016 eller snarest muligt.

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

 

Vel mødt bestyrelsen
Pfv. Poul Jørgensen

 


 

 

 

Copyright © 2009 --- Vestjyllands Vognmandsforening